Alla inlägg av Isabella Zeylon

Föreningen trycker på om kalhygget

Nu är det klart att Tyresö Kommun köper det s.k. kalhygget (Erstavik 6:1) av Stockholm stad. Föreningen vill här se en inbjudande entré till Tyresö.

Styrelsen har varit i kontakt med stadsbyggnadsnämnden och kan informera följande:

Köp har klubbats av Tyresö Kommun men ännu ej av Stockholm stad. Beräknas ske inom kort. Tyresö betalar 68,4 miljoner kronor för marken, det är mindre än vad Stockholm ville ha från start.

Den 4 juni håller Tyresös politiker en konferens där de ska diskutera inriktning/vad marken kan användas till. Det enda som redan är klart är att man EJ planerar för bostäder. Steg 2 är program- och utvecklingsarbete, som kan starta tidigast i slutet av 2018. Steg 3 är detaljplanering och samråd.

Styrelsen har kontaktat samtliga ledande partier i Tyresö för att be dem informera våra medlemmar om vad de vill se på kalhygget.  2018 är det dags för kommunalval och vi ser utvecklingen av kalhygget som en viktig valfråga.

Skrivelsen skickades 2018-05-29. Inkomna svar kommer att publiceras löpande på hemsidan.

Skrivelse ang kalhygget 20180529

Sändlista för skrivelse ang kalhygget

Tidigare inlägg om kalhygget

 

Isabella Zeylon
styrelseledamot

Grannsamverkan – uppdatering maj 2018

Det har inkommit uppgifter till Fårdala och Lindalens egnahemsföreningar att boende blivit uppringda av en firma som utger sig vara en ventilationsfirma. Man säger vid telefonsamtal att man ska byta ventilationskanaler i fastigheter.

Dessa uppgifter verkar vara påhittade. Firman vill inte tala om sitt företagsnamn vid telefonsamtalet. Så med andra ord, var på er vakt, detta kan ha att göra med brottslig verksamhet.

Det har även förekommit besök av utländska asfaltläggare i Fårdala, som visat sig varit väldigt otrevliga då de blivit nekade att utföra tjänster.

Ovanstående information kom igår, 21 maj, från Ola Åkesson, Brottsförebyggande strateg i Tyresö Kommun.

Välkommen på Familjedag 3 juni

LINDALEN FAMILJEDAG v2

Familjedag i Alby, söndag 3 juni

Lindalens Egnahemsförening välkomnar medlemmarna till Alby Friluftsgård för en härlig eftermiddag med aktiviteter för stora och små lindalenbor. Barnbarn är välkomna!

Kl 12:00  Det Historiska Tyresö 

Föreläsning om Tyresös historia med Erik Magnusson (ca 1.5 h) inkl kaffe och kaka.

Samling utanför prästgården (Alby café) kl 11:45

Kl 13:00  Privat djurvisning för barn* på Uddby Gård

Samling utanför bastun kl 12:45

Kl 13:30  Korvgrillning med dryck samt tipspromenad för både stora och små*

Raststugan

Kl 14:30  Överraskning för alla barn*

Samling utanför raststugan

Hela programmet är kostnadsfritt för föreningens medlemmar, det går bra att betala in årsavgiften i samband med din anmälan.

ANMÄLAN

För vår planerings skull behöver vi din anmälan senast 28 maj till Yvonne Lédel,  yvonne@lindalen.nu eller 070-674 05 08 .

Uppge hur många vuxna och barn (även ålder på barnen) ni är samt eventuella allergier. 

BLI MEDLEM

Årsavgiften för 2018 på 150 kr per hushåll betalas till plusgirokonto 447168-6 eller swisha till 123 413 45 16. Ange namn, bostadsadress och e-post.

Varmt välkomna hälsar styrelsen!

*Barn måste ha en förälder/vuxen med sig under hela tiden

OBS! Programmet i delar eller helhet kan komma att ändras
eller ställas in vid för få anmälningar.

Blomsterlandet önskar etablera i Lindalen

Tyresö kommuns miljö- och samhällsbyggnadsutskott har gett positivt planbeskedsbeslut för att pröva möjligheten att ändra detaljplanen för del av fastigheten Kumla 3:1264  från naturmark till detaljhandel. Detta då Blomsterlandet önskar etablera på platsen, vilket kan ske tidigast år 2020.

Ytan är alltså den bakom återvinningsstationen där kommunen idag har grus och sand.

 

blomsterlandet2

 

 

Läs hela utlåtandet: § 23 Tjänsteskrivelse Kumla 3_1264 underskrivet

 

Isabella Zeylon
styrelseledamot

Genomgångsboende på Töresjövägen

På Töresjövägen 46-48 vid busshållplats Linblomsvägen (i riktning mot stan) planeras 16-18 genomgångslägenheter fördelade på ett tvåvåningshus och ett trevåningshus, till en kostnad om 45 miljoner kronor. Byggstart vår/sommar 2018 och beräknat att vara klart 14-16 månader senare.

Töresjövägen nybygge 1

DCB4D8FoB-1192-482B-930A-99DE235101B8

 

Citerat från kommunens skrivelse:

”Förslaget är 16 lägenheter fördelat på två byggnader. Beräknad byggstart våren/sommaren 2018, med en produktionstid på cirka 14-16 månader. Förslaget är inte detaljprojekterat men projektet är kostnadsberäknat till 45 miljoner kronor. Det ger en hyreskostnad på cirka 2,9 miljoner kronor/år.

Detta skulle innebära stora ekonomiska besparingar för Tyresö kommun då det möjliggör hemtagning av 16 personer som idag bor på externt inhyrda platser. En trolig besparing skulle bli cirka 3-4 miljoner kronor/år. Att inte bygga bostäderna enligt ovan innebär att Tyresö kommun även i fortsättningen kommer att ha mycket höga kostnader för institutionsvård som inte är direkt nödvändig.”

Läs hela utlåtandet: 10 Tjänsteskrivelse Genomgångsboende Töresjövägen 46-48

 

Isabella Zeylon
styrelseledamot

Busshållplats Töresjövägen

På årsmötet den 19 mars togs frågan om busshållplats Töresjövägen upp. Där finns två problem:

I riktning mot stan blir det en farlig trafiksituation när bussen står vid hållplatsen och bilar bakom kör om, över den heldragna mittlinjen. Styrelsen arbetar för att flytta in busshållplatsen så att den inte stör körfältet.

I riktning från stan tog man i somras bort busshållplatsen, enligt uppgift ska resonemanget ha varit att bussarna hade svårt att svänga vänster i korsningen Njupkärrsvägen/Bollmoravägen.  Nu har boende i Lindalen, arbetande i Bollmoras verksamhetsområde samt föräldrar och barn på förskolan Speldosan förlorat sin busshållplats. Styrelsen arbetar för att få tillbaka busshållplats Töresjövägen i riktning från stan.

Styrelsen har även lämnat in önskemål till kommunen om att komplettera med ett övergångsställe över Njupkärssvägen i anslutning till korsningen med Töresjövägen.

 

Isabella Zeylon
styrelseledamot

Hemsidan uppdateras

Vi uppdaterar lindalen.nu. Har du som medlem några förslag på förbättringar eller något du saknar idag? Kontakta styrelsens nya webbansvariga, Isabella och Mathias.

Styrelsen vill med detta inlägg också passa på att rikta ett stort tack till Stefan Haag för hans mycket goda arbete med våra it-lösningar.

 

Isabella Zeylon
Mathias Westerberg
styrelseledamöter och webadministratörer för lindalen.nu

Buskörningar

Medlemmar i föreningen har uttryckt  stor oro och irritation över de buskörningar (s.k. drifting) i vårdslösa hastigheter som sker i vårt område.

Styrelsen har varit i kontakt med kommunen som till en början arbetar på att få stopp på de arrangerade buskörningarna i Skrubba industriområde på måndagkvällar.

Styrelsen känner till att det även körs på Skrubba Malm@2väg, Töresjövägen, Linblomsvägen samt Bygma och Lidls parkeringar, ofta nattetid.

Vad kan du göra?

Kommun och polis uppmanar invånare att ringa 112 när det buskörs. De är även intresserade av insamlade uppgifter om tid och plats där det körs, registreringsnummer samt bilder och filmer. Dessa uppgifter kan skickas in som tips till Polisen via 11414 eller Polisens kontaktformulär.

Informera gärna styrelsen via Isabella Zeylon (isabella@lindalen.nu) då vi samlar ihop alla notiser för framtida samtal med kommun och lokalpolis.

 

Isabella Zeylon
styrelseledamot

Tyresö Kommun köper kalhygget

För er som inte deltog på föreningens årsmöte i mars vill vi informera om att Tyresö Kommun ämnar köpa Erstavik 6:1 (kalhygget) invid Tyresövägen, Töresjövägen och Grustagsvägen. Försäjningsprocessen beräknas bli klar under 2018.

Föreningen stred hårt emot de tidigare planerna på en stenkross och avfallsdeponi. Nu kommer det glädjande beskedet att kommunen köper marken av Stockholm stad. Man planerar enligt uppgift från kommunledningen för verksamheter (industrilokaler) och  eventuellt även idrottsändamål.

Lindalens Egnahemsförenings styrelse håller dialog med kommunen.

Läs hela utlåtandet: 5 Tjänsteskrivelse förvärv av del av Erstavik 6_1

Isabella Zeylon
styrelseledamot