Etikettarkiv: årsmöte

Kallelse till Årsmöte, tisdag 19 mars 2019

Kallelse till Lindalens Egnahemsförenings årsmöte, tisdag den 19 mars 2019 klockan 18.30 i Bollmoradalens kyrkas församlingssal. Föreningen bjuder på kaffe och kaka.

Härmed kallas föreningens medlemmar till ordinarie årsmöte.

Nya medlemmar har tillkommit och några tidigare medlemmar saknas i årets register. Vi hoppas att ni som tidigare varit medlemmar även i år känner att ni vill kvarstå i föreningen.  Att bli medlem görs enklast genom att inbetala årsavgiften 150 kr till plusgirokonto 447168-6 alternativt swisha till nr 1234134516 . Glöm inte att ange namn, adress och e-post.

Gästtalare direkt efter årsmötet är en aktuell och för oss alla intressant person. Vi kommer att få lyssna på kommunstyrelsens nya ordförande Anita Mattson (S). Frågan vi ställer till henne är ”Vart är vi på väg?”.

Dagordning för årsmötet:

§1      Mötets öppnande

§2      Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

§3      Val av protokolljusterare tillika rösträknare

§4      Fråga om kallelse skett i laga tid

§5      Fastställande av dagordning     

§6      Styrelsens verksamhetsberättelse

§7      Styrelsens ekonomiska rapport

§8      Revisorernas berättelse

§9      Fråga om ansvarsfrihet till styrelsen

§10    Styrelsens propositioner

§11    Behandling av inkomna motioner 

§12    Föreningens kassörspost

§13    Val av styrelse. Fyllnadsval av suppleant ett år, fyra ordinarie och en suppleant på två år.

§14    Val av revisorer och suppleanter

§15    Val av eventuella kommittéer

§16    Övriga frågor

§17    Avslutning

 

Välkommen!

Styrelsen för Lindalens Egnahemsförening