Etikettarkiv: miljöpartiet

Kalhygget: svar från Miljöpartiet

Svar från Miljöpartiet (via Marie Åkesdotter) inkom 2018-06-13.

I korthet,

OM KALHYGGET:

  •  Skogspartiet mellan Grustagsvägen och villorna i Lindalen bevaras
  • Möjlighet att förstärka nord-sydligt grönsamband mot Nacka
  • Etablering av nya verksamheter

OM LINDALEN:

  • Inga andra synpunkter än vad Översiktsplanen anger

OM KRETSLOPPSCENTRAL:

  • ”Det är inget vi diskuterat”

Läs svaret i helhet: Svar Miljöpartiet 2018-06-13

Skrivelsen: Skrivelse ang kalhygget 20180529