Den nya översiktsplanen och Lindalen

 

Tyresö Kommun har publicerat en Översiktsplan för kommunen fram till 2035.  En översiktsplan är ett långsiktigt dokument som visar hur kommunen vill utvecklas, hur mark- och vattenområden ska användas.

I översiktsplanen nämns följande projekt som kan komma att påverka boende i Lindalen:

urklipp översiktsplan

TA ÖVER DEL AV SKRUBBA
Tyresö kommun har för avsikt att köpa delar av Skrubba från Stockholms stad och i samband med det justera kommungränsen. Fasader mot Tyresövägen kan annonsera entrén till kommunen och länkar till grannkommunerna. Ny bebyggelse kan fungera som bullerskydd för befintliga bostäder i Lindalen. I mötet med Skrubba utvecklas fler bostäder.

VERKSAMHETER OCH BOSTÄDER I URBANA KVARTER I BOLLMORA VERKSAMHETSOMRÅDE
Bollmora företagsområde omvandlas till ett blandat område med verksamheter som kan ligga nära bostäder. Ett planprogram ska tas fram för utvecklingen av området.

FLER VERKSAMHETER I SÖDRA LINDALENS FÖRETAGSOMRÅDE
Marken i Södra Lindalens företagsområde ska användas effektivt och man ska prioritera verksamheter som behöver ligga i ett verksamhetsområde. Omgivande markanvändning ska inte inskränka på nyttjandet av verksamhetsområdet.

FÖRLÄNGA BOLLMORAVÄGEN TILL GUDÖBROLEDEN
Tyresö kommun verkar för att Bollmoravägen förlängs genom Skrubba i Stockholms stad till Gudöbroleden. Bollmoravägens gaturum ska bli tydligare, så att entréer och verksamheter är vända mot gatan. Den norra sidan kompletteras med en blandad bebyggelse av bostäder och verksamheter. Verksamheterna i Lindalens verksamhetsområde prioriteras framför bostäder i planeringen om en intressekonflikt uppstår vid Bollmoravägen.

Lindalens Egnahemsförenings styrelse följer utvecklingen och för dialog med kommunen.

Här kan du läsa Översiktsplanen i sin helhet: https://www.tyreso.se/stadsutveckling/oversiktsplan.html 

 

Isabella Zeylon
styrelseledamot

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>