Bli Medlem

Lindalens Egnahemsförening bevakar  medlemmarnas gemensamma intresse som fastighetsägare.

Genom att bli medlem stödjer du styrelsens arbete. Du har samtidigt en möjlighet till ett forum som kan ta upp frågor som berör dig och som kan vara din kontakt utåt när det behövs en starkare röst än den enskildes. Du får även möjlighet att delta i föreningens årsmöten och aktiviteter.

 Att bli medlem är enkelt.
Via Internet eller postgiroblankett sätter du in årsavgiften som är 150 krPostgirokonto 447168-6. Föreningen tar även Swish! Numret är 1234134516  Glöm inte att skriva vem du är och din adress i Lindalen när du betalar, samt din e-postadress om du vill få uppdateringar från föreningen. Efter att vi registrerat din inbetalning kommer ett medlemsbevis i din brevlåda.


Vill du ha mer information om hur du gör för att söka medlemskap? Kontakta någon i Egnahemsföreningens styrelse.Enklare betalning? Scanna koden i Swish-appen:

Lindalen EF Swish