Styrelsen

Styrelseledamöter samt ordförande väljs vid föreningens årsmöten. Till årsmötet är samtliga medlemmar välkomna och har då chans att påverka föreningens arbete framgent samt på andra sätt medverka i diskussioner rörande boendet i Lindalen. Mandatperioden är för närvarande två år.

Christer Holmberg  ordförande christer@lindalen.nu
Sven Kristoffersson vice ordförande sven@lindalen.nu
Yvonne Lédel ledamot yvonne@lindalen.nu
Mathias Westerberg Ledamot & webadmin mathias@lindalen.nu
Isabella Zeylon Ledamot & webadmin isabella@lindalen.nu
Eva Sundin Backström kassör eva@lindalen.nu
Lennart Eriksson suppleant lennart@lindalen.nu
Per-Olov Pettersson, suppleant per-olov@lindalen.nu
Jan-Olov ”Frasse” Persson adj. Hedersmedl. frasse@lindalen.nu