Styrelsen

Styrelseledamöter samt ordförande väljs vid föreningens årsmöten. Till årsmötet är samtliga medlemmar välkomna och har då chans att påverka föreningens arbete framgent samt på andra sätt medverka i diskussioner rörande boendet i Lindalen. Mandatperioden är för närvarande två år.

Christer Holmberg  ordförande, tf kassör christer@lindalen.nu
Sven Kristoffersson vice ordförande sven@lindalen.nu
Yvonne Lédel ledamot & sekreterare yvonne@lindalen.nu
Mathias Westerberg ledamot & webadmin mathias@lindalen.nu
Isabella Zeylon ledamot & webadmin isabella@lindalen.nu
Ann-Louise Magnusson
Lennart Eriksson suppleant lennart@lindalen.nu
Per-Olov Pettersson, suppleant per-olov@lindalen.nu
Jan-Olov ”Frasse” Persson adj. hedersmedl. frasse@lindalen.nu