Om föreningen

”Föreningens uppgift är att tillvarata medlemmarnas gemensamma intresse som fastighetsägare.”
- Utdrag ur föreningens stadgar

Föreningen är till för alla oss med fast, enskilt boende i Lindalen. Vi är ca 350 hushåll. Vårt mål är att skapa en trivsam, säker och trygg närmiljö.

Vi har en lång historia bakom oss. Föreningen bildades den 15 juli 1952. En annan kul del av vår historia är att vi kan stoltsera med en av Sveriges första fungerande grannsamverkan.

För den blygsamma årsavgiften 150 kronor är du med och skapar en stark förening som verkar för ett trivsamt Lindalen. Kontakta oss i styrelsen om du vill veta mer om föreningen.

Vad händer i föreningen?

Föreningens kanske viktigaste möte är Årsmötet som hålls varje år i mars månad. Vid årsmötet väljer vi styrelse för kommande år. Vi redovisar även viktiga frågor och händelser som har hanterats under året.

Vi arrangerar inom föreningen Aktiviteter, som kan handla om allt från hembygdshistoria till hur du gör ditt hem säkert eller tips för din trädgård.

Vi har minst sex styrelsemöten om året och under dessa hanteras alla löpande frågor.

Har du något som du tycker är viktigt för oss i Lindalen är du som medlem alltid välkommen att kontakta oss i styrelsen.

Föreningens stadgar finner du här.