FIBERNÄT I LINDALEN

Lindalen är idag ett område som är fibrerat av Svensk Infrastruktur. Svensk Infrastrukur är nätägare till det öppna nätet. För frågor gällande installation kontaktas Svensk Infrastruktur. För frågor gällande Tjänster kontaktas alltid din tjänsteleverantör (till exempel Bredbandsbolaget, Bahhof etc). Här kan du hitta vilka tjänsteleverantörer som finns: oppnastadsnat.se/

Fiberboxen har flera utgångar. Röd för data, gul för tv och grön för telefoni.

I den röda kopplar du in din Router. Dessa finns att köpa på Kjell &co i centrum.
I den gula kopplar du din IPTV box som du får av din IPTV leverantör.
I den gröna kopplar du in din IPTELE box som du också får från din IPTELE leverantör.

fiberboxSI

Användbara länkar:
Fiberbox-instruktion
Support: Bredbandsgruppen

 

För felsökning av bredband

  1. Koppla endast dator till rött uttag
  2. Starta om fiberboxen, vänta några minuter
  3. Lyser Power och WAN lamporna? Om inte, ring kundtjänst
  4. Lyser LAN1 lampan grön? Om inte byt kabel, prova med en annan dator. Ifall den fortfarande inte lyser ring kundtjänst.
  5. Gå in på din leverantörs hemsida för felsökning.

Tänk på att en lågprisrouter eller en äldre router ej kommer upp i hastigheter som 100 mbit. Det är då värt besväret att byta till en ny router som inte är i billigaste segmentet.
Mätning av hastighet görs på bredbandskollen.se . Ifall du uppnår lägre fart än avtalat prova igen utan router. Ifall lägre fart består kontaktar du din leverantör.