Grannsamverkan – öka säkerheten i Lindalen

samverkan

Att drabbas av ett inbrott i sin bostad kan vara en ganska skakande upplevelse som man absolut inte önskar sig. Ett flertal här i Lindalen har tyvärr fått egna erfarenheter av hur det känns med oönskat besök.

Erfarenheter från Sverige och andra länder visar att grannsamverkan är en åtgärd som minskar vardagsbrotten. I områden som har haft hög inbrottsfrekvens har dessa ibland halverats, ibland nästan upphört helt.

För att förebygga att fler drabbas av inbrott eller annan stöld har vi därför bildat en Grannsamverkansgrupp i Lindalen. Vårt syfte är att genom information till alla boende i Lindalen och tydlig skyltning av området kunna göra det mindre lockande för bus att hälsa på i vårat hörn av Tyresö.

Tanken är att det skall finnas en kontaktperson i närheten av alla hushåll i Lindalen som man kan vända sig till om man har frågor eller behöver hjälp med hur man skyddar sitt hem.

Vi kommer till att börja med att ge ut information om hur man skyddar sitt hem med enkla medel. Om önskemål finns kan gruppen även hjälpa till med en enkel ”besiktning” för att se vad som kan göras för att minska riskerna. Mycket av grannsamverkan bygger på enkla metoder, t.ex. att informera grannar om att man åker bort så att dom kan hålla ett öga på fastigheten medan man är borta.

Vi kommer även att ha ett nära samarbete med Polisen i Tyresö, som kan hjälpa oss med information och tips.

Incidentrapportering
När du ser eller hör talas om något som kan var intressant för grannsamverkan är det bra om du kontaktar någon i gruppen och föreningens styrelse. Det kan vara en bil som inte hör hemma i området, anonyma samtal eller något liknande.