Skogsavverkning vid Tyresövägen

Ett stort område skog har avverkats mellan Tyresövägen och Grustagsvägen av Stockholmsstad. Området på över 10 000 kvadratmeter skall användas för massadeponering, stenkross och snödepå. Detta har skett utan att meddela boende i området.

http://www.tyreso.se/Boende_miljo/Gator-och-trafik/Nyhetslista_Aktuella-arbeten/-Vad-hander-vid-Tyresovagen/ 

Lindalens Egnahemsförening samt boende vid  avverkningen har skickat en skrivelse till kommunen.  Mer om detta kan ni läsa i Mitt i Tyresö som kom ut 8/4