Tyresö Kommun reagerar på stenkrossplanerna

Fredik Saweståhl har skrivit ett brev till Nacka för att få stopp på plannerna av en stenkross:
http://www.tyreso.se/nyheter/Tyreso-protesterar-mot-stenkross-vid-Lindalen/ 

Södertörn miljöskydd beslutar att förbjuda verksamheten, tills kompletterad ansökan:
http://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1752782 

Enligt följande dokumentation så har Nacka, Stockholm och Tyresö gjort planer redan 2007 för hur området skall utvecklas. Där är det klart att ingen stenkross skall förekomma utan snarare mindre industri:
http://infobank.nacka.se/handlingar/kommunstyrelsens_stadsutvecklingsutskott/2013/20130604/09c_Genomf%C3%B6randeavtal_gc_v%C3%A4g_%C3%84ltabergsv%C3%A4gen_l%C3%A4sk_avtal.pdf 

 

 

Spränging, kross och schaktning Mediavägen

Fler av oss har störts av att det knackas berg och schaktats  både tidigt och sent på dagarna från bygget vid Mediavägen. Enligt Håkan som är ansvarig för bygget skall detta vara klart innan juli.
Bygget skall följa naturvårdsverkets riktlinjer, ifall ni upplever att så ej är fallet kan ni ringa Håkan på 070-742 20 68. Meddela gärna Lindalens Egnahem förening också.