Etikettarkiv: buss

Förnyelse av Bollmoravägen

bollmoravTyresö Kommun har vill utveckla Bollmoravägen. Man skriver:

”Tyresö växer och allt fler bor i kommunen – så även i Bollmora. För
närvarande pågår planering av cirka 4000 bostäder och verksamheter som exempelvis handel, förskola och service i Bollmora. Dessa utvecklingsprojekt påverkar framkomligheten för alla trafikslag i hela området. Utvecklingsprogrammet är en förstudie och ett arbetsmaterial för kommunens fortsatta arbete med vägens utbyggnad. Programmet syftar till att beskriva hur Bollmoravägen, sträckan, Njupkärrsvägen – Tyresövägen ska utvecklas och utformas för att det även framöver ska finnas en säker och god framkomlighet för alla
trafikslag.”

Lindalen påverkas främst av en rondell i korsningen Njupkärrsvägen/Töresjövägen. Föreningen har tagit del av utvecklingsprogrammet och kommer framföra önskemål om återinförande av busshållplats Töresjövägen i riktning mot Tyresö C.

korsning rondell njupkärrsv bollmorav

 

Läs kommunens förslag här: Bollmorav utvecklingsprogram

 

Isabella Zeylon
styrelseledamot

Busshållplats Töresjövägen

På årsmötet den 19 mars togs frågan om busshållplats Töresjövägen upp. Där finns två problem:

I riktning mot stan blir det en farlig trafiksituation när bussen står vid hållplatsen och bilar bakom kör om, över den heldragna mittlinjen. Styrelsen arbetar för att flytta in busshållplatsen så att den inte stör körfältet.

I riktning från stan tog man i somras bort busshållplatsen, enligt uppgift ska resonemanget ha varit att bussarna hade svårt att svänga vänster i korsningen Njupkärrsvägen/Bollmoravägen.  Nu har boende i Lindalen, arbetande i Bollmoras verksamhetsområde samt föräldrar och barn på förskolan Speldosan förlorat sin busshållplats. Styrelsen arbetar för att få tillbaka busshållplats Töresjövägen i riktning från stan.

Styrelsen har även lämnat in önskemål till kommunen om att komplettera med ett övergångsställe över Njupkärssvägen i anslutning till korsningen med Töresjövägen.

 

Isabella Zeylon
styrelseledamot