NCC i farten igen

Miljöenheten i Nacka kommun handlägger nu NCC:s anmälan om mottagning, mellanlagring och behandling av bygg- och rivningsavfall på platsen. Närboende och andra berörda har möjlighet att bidra med uppgifter som kan ha betydelse för kommunens handläggning av anmälan till och med den 2 oktober.

See länk Nacka