Etikettarkiv: aktivitet

Lindalen-Loppis söndag 19 maj

Lindalen-Loppis!

Söndag 19 maj, kl 11-15

Snart är det dags för första upplagan av LINDALEN-LOPPIS! Alla medlemmar i Lindalens Egnahemsförening inbjuds att delta i områdets första megaloppis.

Ta chansen att sälja av nya och gamla prylar, kläder, fika m.m. på din uppfart/tomt. Inget krångel att ta sig iväg, hyra plats och bord etc.

 


En till två veckor innan loppisen kommer vi dela en karta på alla deltagande adresser på evenemangets facebooksida. Ett par dagar före loppisen kompletterar vi med en adresslista där man kan se vem som säljer vad.

Tipsa dina grannar, vänner och bekanta!

(OBS! Inställt vid riktigt dåligt väder)

/Loppiskommittén Isabella Zeylon, Lottie Stenfelt, Johanna Kimbratt

Kallelse till Årsmöte, tisdag 19 mars 2019

Kallelse till Lindalens Egnahemsförenings årsmöte, tisdag den 19 mars 2019 klockan 18.30 i Bollmoradalens kyrkas församlingssal. Föreningen bjuder på kaffe och kaka.

Härmed kallas föreningens medlemmar till ordinarie årsmöte.

Nya medlemmar har tillkommit och några tidigare medlemmar saknas i årets register. Vi hoppas att ni som tidigare varit medlemmar även i år känner att ni vill kvarstå i föreningen.  Att bli medlem görs enklast genom att inbetala årsavgiften 150 kr till plusgirokonto 447168-6 alternativt swisha till nr 1234134516 . Glöm inte att ange namn, adress och e-post.

Gästtalare direkt efter årsmötet är en aktuell och för oss alla intressant person. Vi kommer att få lyssna på kommunstyrelsens nya ordförande Anita Mattson (S). Frågan vi ställer till henne är ”Vart är vi på väg?”.

Dagordning för årsmötet:

§1      Mötets öppnande

§2      Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

§3      Val av protokolljusterare tillika rösträknare

§4      Fråga om kallelse skett i laga tid

§5      Fastställande av dagordning     

§6      Styrelsens verksamhetsberättelse

§7      Styrelsens ekonomiska rapport

§8      Revisorernas berättelse

§9      Fråga om ansvarsfrihet till styrelsen

§10    Styrelsens propositioner

§11    Behandling av inkomna motioner 

§12    Föreningens kassörspost

§13    Val av styrelse. Fyllnadsval av suppleant ett år, fyra ordinarie och en suppleant på två år.

§14    Val av revisorer och suppleanter

§15    Val av eventuella kommittéer

§16    Övriga frågor

§17    Avslutning

 

Välkommen!

Styrelsen för Lindalens Egnahemsförening

 

Resumé från Lindalens Familjedag 2018

Styrelsen vill härmed tacka alla härliga medlemmar för ert deltagande i en fantastiskt solig och glad Familjedag på Alby Friluftsgård, söndagen den 3 juni, 2018.

Vi var nära 50 stycken som njöt av Eric Magnussons historieföredrag, hälsade på djuren på Uddby Gård, grillade korv i raststugan, gick tipspromenad och fiskade i fiskdammen. Hela programmet var kostnadsfritt för medlemmarna och deras familjer.

Här kommer ett urval bilder från dagen. Foto av Christer Holmberg, Isabella Zeylon och Cecilia Collin Boström.

C346ED68-A7D4-41A2-96BD-39769339B84F97F9B568-D0C0-446D-847A-3A1AB5A38F0D C6C1119B-3426-42E6-A003-4EBDB327CDED 890CC2C4-F2F4-4537-95E0-52C4E33EBDEF 5ECE84F9-EF6F-48D7-A9BD-05882CBB67A0 51DD9734-3E12-4F8B-A734-81CB63BB1CFF FD848DE4-1DAA-4AA7-9193-EFC021378064 78B8D316-BEA3-44B2-99C6-6CFBCF5D9789 6B3F79B8-C749-424D-88F1-7E311959A4EC 63FF2E29-85EF-4237-A315-860079A8F234 5936C875-A055-43CA-B2FE-8C52C2E44F79 D2F3A37D-7BC6-46DB-BD8E-35A4FEBA5404 99BAF192-4895-4703-B60C-327F5BA64FA3 96C1F0FB-7674-4187-9566-8497E90C90B4 972330A8-D83A-4662-BD92-AA4760896D4A DE86EC83-931F-4443-A063-35782FEDD519 E4490FDC-50B1-4D85-BD7B-2C77AC1D0655 1F409AB4-8CAB-4671-9707-77647891A6CE B27A344F-2C31-4315-BD8E-202E390EE7B7 5162504B-0738-4194-BA27-558CE3E5DEA6 D4CDECCA-A299-40EE-9B44-6494912151DF 3E356240-DD57-4495-A323-4F396668B6C8 64DB6BCC-2F49-426D-8C19-4A1D98DF3793 93DE3E89-5A5A-45F9-A2B0-C3E372A43B67 2AF3CF3E-2FCA-48C2-B9BE-CA86DCB3C3A9 17B2062F-02CC-4CD0-9E37-F7796C2E4027 0943F77A-DB96-4D71-B35E-D0CEA2A2BB55 F756700A-CEBA-44C4-B128-5755769D010C E48145BB-B93C-43AF-8B00-0E7AFAE50560 D42D3A5D-474E-45C5-B64E-086F02099870
Med detta vill vi önska Er alla en riktigt härlig sommar!

Styrelsen