Etikettarkiv: politik

Kalhygget: svar från Liberalerna

Svar från Liberalerna (via Mats Lindholm) inkom 2018-06-20.

I korthet,

OM KALHYGGET:

 • Markförvärvet kommer frigöra mark för bostäder och annat på andra håll i kommunen genom att flytta t.ex. brandstationen
 • Den gröna kilen måste återställas
 • Närheten till Hedvigslunds trafikplats gör området attraktivt för företagare
 • Möjlighet för idrottsanläggning i större skala, t.ex. multisportaläggning för friidrott och bågskytte
 • Ny byggnation kommer agera ljudvall mot befintlig bebyggelse
 • Bostäder närmast Töresjövägen kan också vara möjligt
 • I väntan på byggnation kan platsen användas som infartsparkering

OM LINDALEN:

 • Med verksamheter på kalhygget kan busstrafiken förbättras med linje via Hedvigslunds trafikplats, Linblomsvägen eller Skrubba Malmväg, Bollmoravägen till Centrum.
 • I övrigt inga stora förändringar mot idag (se fullständigt svar i pdf nedan)

OM KRETSLOPPSCENTRAL:

 • Liberalerna hade en idé om flytt av Petterboda, men finns ej längre starka argument för, då Älta öppnat kretsloppscentral i närheten.

Här finns svaret i sin helhet:
Svar Liberalerna 2018-06-20

Skrivelsen:
Skrivelse ang kalhygget 20180529


 

Isabella Zeylon
styrelseledamot

Kalhygget: svar från Socialdemokraterna

Svar från Socialdemokraterna (via Anita Mattsson) inkom 2018-06-20.

I korthet,

OM KALHYGGET:

 • Mycket positiv till förvärvet
 • Den gröna kilen kan säkras.
 • Möjliga alternativ: Helt ny verksamhet eller anläggning som idag fattas i Tyresö / Flytta en verksamhet eller anläggning från annan del av Tyresö för att använda området som
  blir ”ledigt” till annat / Bostäder / Kombination av dessa
 • Man kan tänka sig ett eventuell samutnyttjande med våra grannkommuner.

OM LINDALEN:

 • Ej specificerat

OM KRETSLOPPSCENTRAL:

 • Har ej tagit ställning för eller emot något enskilt användningsområde. Tycker det är viktigt att involvera andra politiska partier och privatpersoner innan ett så viktigt beslut fattas. 

Här finns svaret i sin helhet:
Svar Socialdemokraterna 2018-06-20

Skrivelsen:
Skrivelse ang kalhygget 20180529


 

Isabella Zeylon
styrelseledamot

Kalhygget: svar från Centerpartiet

Svar från Centerpartiet (via Anna Steele) inkom 2018-06-15.

I korthet,

OM KALHYGGET:

 •  Finns behov av mer mark i Tyresö så förvärvet är positivt
 •  ”Området bör utvecklas utefter kommunens behov”

OM LINDALEN:

 • Kalhyggets närhet till villorna gör att man behöver fundera på vilka verksamheter som kan komma ifråga.

OM KRETSLOPPSCENTRAL:

 • Bullrig och störande verksamhet med tung trafik och ”off” placering, Centerpartiet tycker inte att en kretsloppscentral bör placeras här.

Här finns svaret i sin helhet:
Svar Centerpartiet 2018-06-15

Skrivelsen:
Skrivelse ang kalhygget 20180529


 

Isabella Zeylon
styrelseledamot

Kalhygget: svar från Kristdemokraterna

Svar från Kristdemokraterna (via Anna Lund) inkom 2018-06-14.

I korthet,

OM KALHYGGET:

 • Vi diskuterar
 • Exempel kan vara gemensam idrottsanläggning med Nacka,

OM LINDALEN:

 • Alliansen satsar rejält på vägarna (för bilar, cyklar och gående) kommande mandatperiod, vilket även kommer att gynna Lindalen.

OM KRETSLOPPSCENTRAL:

 • Vill se en utredning med förslag på användningsområden. KD driver ej en idé om kretsloppscentral i dagsläget.

Här finns svaret i sin helhet:
Svar Kristdemokraterna 2018-06-14

Skrivelsen:
Skrivelse ang kalhygget 20180529


 

Isabella Zeylon
styrelseledamot

Kalhygget: svar från Miljöpartiet

Svar från Miljöpartiet (via Marie Åkesdotter) inkom 2018-06-13.

I korthet,

OM KALHYGGET:

 •  Skogspartiet mellan Grustagsvägen och villorna i Lindalen bevaras
 • Möjlighet att förstärka nord-sydligt grönsamband mot Nacka
 • Etablering av nya verksamheter

OM LINDALEN:

 • Inga andra synpunkter än vad Översiktsplanen anger

OM KRETSLOPPSCENTRAL:

 • ”Det är inget vi diskuterat”

Läs svaret i helhet: Svar Miljöpartiet 2018-06-13

Skrivelsen: Skrivelse ang kalhygget 20180529

Kalhygget: svar från Sverigedemokraterna

Svar från Sverigedemokraterna (via Tony Björklund) inkom 2018-06-05.

OM KALHYGGET:

”Det har uppkommit flera förslag på vad kalhygget kan användas till. Ett par de förslag som finns är att bygga ett idrottens hus, ett E-sportcenter men även att färdigställa en infartsparkering.”

OM LINDALEN:

”Sverigedemokraterna har inte diskuterat Lindalen specifikt. I Tyresö ser vi som parti ett stort behov av trygghetsskapande åtgärder och välfungerande samhällsservice”


Här finns svaret i sin helhet: 

Svar Sverigedemokraterna 2018-06-05

Skrivelsen:
Skrivelse ang kalhygget 20180529Isabella Zeylon
styrelseledamot

Kalhygget: svar från Moderaterna

Svar från Moderaterna (via Fredrik Saweståhl) inkom 2018-05-30.

I korthet,

OM KALHYGGET:

 •  Skogspartiet mellan Grustagsvägen och villorna i Lindalen bevaras
 • På övrig mark föreslås multiidrottshall (för bl.a. friidrott) samt arbetsplatser (flytt av brandstationen och företag från andra områden i Tyresö, t.ex. från Siriusvägen).
 • Inga störande/bullrande verksamheter

OM LINDALEN:

 • Lindalen ska bevaras som villaområde
 • Ser gärna att Siriusvägens industriområde omvandlas till bostäder
 • Amaryllisparken bevaras och utvecklas (önskar förslag från föreningen)

OM KRETSLOPPSCENTRAL:

 • Petterboda måste utökas men detta tros göras bäst på nuvarande plats, flytt till kalhygget är ej prioritet.

Här finns svaret i sin helhet:
Svar Moderaterna 2018-05-30
Komplettering Moderaterna 2018-06-01

Skrivelsen:
Skrivelse ang kalhygget 20180529


 

Isabella Zeylon
styrelseledamot