Kalhygget: svar från Liberalerna

Svar från Liberalerna (via Mats Lindholm) inkom 2018-06-20.

I korthet,

OM KALHYGGET:

 • Markförvärvet kommer frigöra mark för bostäder och annat på andra håll i kommunen genom att flytta t.ex. brandstationen
 • Den gröna kilen måste återställas
 • Närheten till Hedvigslunds trafikplats gör området attraktivt för företagare
 • Möjlighet för idrottsanläggning i större skala, t.ex. multisportaläggning för friidrott och bågskytte
 • Ny byggnation kommer agera ljudvall mot befintlig bebyggelse
 • Bostäder närmast Töresjövägen kan också vara möjligt
 • I väntan på byggnation kan platsen användas som infartsparkering

OM LINDALEN:

 • Med verksamheter på kalhygget kan busstrafiken förbättras med linje via Hedvigslunds trafikplats, Linblomsvägen eller Skrubba Malmväg, Bollmoravägen till Centrum.
 • I övrigt inga stora förändringar mot idag (se fullständigt svar i pdf nedan)

OM KRETSLOPPSCENTRAL:

 • Liberalerna hade en idé om flytt av Petterboda, men finns ej längre starka argument för, då Älta öppnat kretsloppscentral i närheten.

Här finns svaret i sin helhet:
Svar Liberalerna 2018-06-20

Skrivelsen:
Skrivelse ang kalhygget 20180529


 

Isabella Zeylon
styrelseledamot

Kalhygget: svar från Socialdemokraterna

Svar från Socialdemokraterna (via Anita Mattsson) inkom 2018-06-20.

I korthet,

OM KALHYGGET:

 • Mycket positiv till förvärvet
 • Den gröna kilen kan säkras.
 • Möjliga alternativ: Helt ny verksamhet eller anläggning som idag fattas i Tyresö / Flytta en verksamhet eller anläggning från annan del av Tyresö för att använda området som
  blir ”ledigt” till annat / Bostäder / Kombination av dessa
 • Man kan tänka sig ett eventuell samutnyttjande med våra grannkommuner.

OM LINDALEN:

 • Ej specificerat

OM KRETSLOPPSCENTRAL:

 • Har ej tagit ställning för eller emot något enskilt användningsområde. Tycker det är viktigt att involvera andra politiska partier och privatpersoner innan ett så viktigt beslut fattas. 

Här finns svaret i sin helhet:
Svar Socialdemokraterna 2018-06-20

Skrivelsen:
Skrivelse ang kalhygget 20180529


 

Isabella Zeylon
styrelseledamot

Kalhygget: svar från Centerpartiet

Svar från Centerpartiet (via Anna Steele) inkom 2018-06-15.

I korthet,

OM KALHYGGET:

 •  Finns behov av mer mark i Tyresö så förvärvet är positivt
 •  ”Området bör utvecklas utefter kommunens behov”

OM LINDALEN:

 • Kalhyggets närhet till villorna gör att man behöver fundera på vilka verksamheter som kan komma ifråga.

OM KRETSLOPPSCENTRAL:

 • Bullrig och störande verksamhet med tung trafik och ”off” placering, Centerpartiet tycker inte att en kretsloppscentral bör placeras här.

Här finns svaret i sin helhet:
Svar Centerpartiet 2018-06-15

Skrivelsen:
Skrivelse ang kalhygget 20180529


 

Isabella Zeylon
styrelseledamot

Kalhygget: svar från Kristdemokraterna

Svar från Kristdemokraterna (via Anna Lund) inkom 2018-06-14.

I korthet,

OM KALHYGGET:

 • Vi diskuterar
 • Exempel kan vara gemensam idrottsanläggning med Nacka,

OM LINDALEN:

 • Alliansen satsar rejält på vägarna (för bilar, cyklar och gående) kommande mandatperiod, vilket även kommer att gynna Lindalen.

OM KRETSLOPPSCENTRAL:

 • Vill se en utredning med förslag på användningsområden. KD driver ej en idé om kretsloppscentral i dagsläget.

Här finns svaret i sin helhet:
Svar Kristdemokraterna 2018-06-14

Skrivelsen:
Skrivelse ang kalhygget 20180529


 

Isabella Zeylon
styrelseledamot

Kalhygget: svar från Miljöpartiet

Svar från Miljöpartiet (via Marie Åkesdotter) inkom 2018-06-13.

I korthet,

OM KALHYGGET:

 •  Skogspartiet mellan Grustagsvägen och villorna i Lindalen bevaras
 • Möjlighet att förstärka nord-sydligt grönsamband mot Nacka
 • Etablering av nya verksamheter

OM LINDALEN:

 • Inga andra synpunkter än vad Översiktsplanen anger

OM KRETSLOPPSCENTRAL:

 • ”Det är inget vi diskuterat”

Läs svaret i helhet: Svar Miljöpartiet 2018-06-13

Skrivelsen: Skrivelse ang kalhygget 20180529

Amaryllisparken får nya bouleplaner

boule-amaryllisparken
Kommunen har beslutat att rusta upp Amaryllisparken genom att anlägga bouleplaner till en kostnad om 150.000 kr samt 40.000 kr i driftkostnad per år.  16 nya banor omgärdade av slipers ska anläggas. Även grusunderlaget ska bättras på och banorna kommer hålla tävlingsstandard. Arbetet färdigställs i sommar.

Kommunstyrelsens ordförande, Fredrik Saweståhl, har även inkommit med fråga till föreningen om hur vi ser på Amaryllisparkens fortsatta utveckling. 

Citat från Saweståhl: ”Nu anläggs också bättre boulebanor i Amaryllisparken i Lindalen och det är ett av våra förslag som nu förverkligas – vi har därmed stoppat det förslag som drivits av andra – om att bygga bostäder och ta bort parken. Vi vill gärna förbättra parken på fler sätt och tar gärna mot goda idéer från er om det. ”

Skriv en kommentar här, eller mejla isabella@lindalen.nu, med vad just DU vill se/ha i parken, så informerar vi kommunstyrelsen!

Läs mer:

 

 

 

Isabella Zeylon
styreleseledamot

 

Kalhygget: svar från Sverigedemokraterna

Svar från Sverigedemokraterna (via Tony Björklund) inkom 2018-06-05.

OM KALHYGGET:

”Det har uppkommit flera förslag på vad kalhygget kan användas till. Ett par de förslag som finns är att bygga ett idrottens hus, ett E-sportcenter men även att färdigställa en infartsparkering.”

OM LINDALEN:

”Sverigedemokraterna har inte diskuterat Lindalen specifikt. I Tyresö ser vi som parti ett stort behov av trygghetsskapande åtgärder och välfungerande samhällsservice”


Här finns svaret i sin helhet: 

Svar Sverigedemokraterna 2018-06-05

Skrivelsen:
Skrivelse ang kalhygget 20180529Isabella Zeylon
styrelseledamot

Resumé från Lindalens Familjedag 2018

Styrelsen vill härmed tacka alla härliga medlemmar för ert deltagande i en fantastiskt solig och glad Familjedag på Alby Friluftsgård, söndagen den 3 juni, 2018.

Vi var nära 50 stycken som njöt av Eric Magnussons historieföredrag, hälsade på djuren på Uddby Gård, grillade korv i raststugan, gick tipspromenad och fiskade i fiskdammen. Hela programmet var kostnadsfritt för medlemmarna och deras familjer.

Här kommer ett urval bilder från dagen. Foto av Christer Holmberg, Isabella Zeylon och Cecilia Collin Boström.

C346ED68-A7D4-41A2-96BD-39769339B84F97F9B568-D0C0-446D-847A-3A1AB5A38F0D C6C1119B-3426-42E6-A003-4EBDB327CDED 890CC2C4-F2F4-4537-95E0-52C4E33EBDEF 5ECE84F9-EF6F-48D7-A9BD-05882CBB67A0 51DD9734-3E12-4F8B-A734-81CB63BB1CFF FD848DE4-1DAA-4AA7-9193-EFC021378064 78B8D316-BEA3-44B2-99C6-6CFBCF5D9789 6B3F79B8-C749-424D-88F1-7E311959A4EC 63FF2E29-85EF-4237-A315-860079A8F234 5936C875-A055-43CA-B2FE-8C52C2E44F79 D2F3A37D-7BC6-46DB-BD8E-35A4FEBA5404 99BAF192-4895-4703-B60C-327F5BA64FA3 96C1F0FB-7674-4187-9566-8497E90C90B4 972330A8-D83A-4662-BD92-AA4760896D4A DE86EC83-931F-4443-A063-35782FEDD519 E4490FDC-50B1-4D85-BD7B-2C77AC1D0655 1F409AB4-8CAB-4671-9707-77647891A6CE B27A344F-2C31-4315-BD8E-202E390EE7B7 5162504B-0738-4194-BA27-558CE3E5DEA6 D4CDECCA-A299-40EE-9B44-6494912151DF 3E356240-DD57-4495-A323-4F396668B6C8 64DB6BCC-2F49-426D-8C19-4A1D98DF3793 93DE3E89-5A5A-45F9-A2B0-C3E372A43B67 2AF3CF3E-2FCA-48C2-B9BE-CA86DCB3C3A9 17B2062F-02CC-4CD0-9E37-F7796C2E4027 0943F77A-DB96-4D71-B35E-D0CEA2A2BB55 F756700A-CEBA-44C4-B128-5755769D010C E48145BB-B93C-43AF-8B00-0E7AFAE50560 D42D3A5D-474E-45C5-B64E-086F02099870
Med detta vill vi önska Er alla en riktigt härlig sommar!

Styrelsen

 

Ang genomgångsboende på Töresjövägen

Efter upprepade kontakter har styrelsen nu fått följande information från Socialförvaltningen och Fastighetsförvaltningen:

Byggstart: planeras till sensommar/höst 2018

Boende: ”De personer som är tänkt att bo där är personer som under en begränsad period ska kunna gå vidare till egna lägenheter med hjälp av boendestöd. Exakt hur länge var och en kommer  kommer att bo i lägenheterna är beroende på behov och individuella förutsättningar.”

Personal: ”Det är planerat för en baslägenhet för personal som kommer att ge insatser till de boende. Huruvida det är heltid eller deltidspersonal bestäms av den verksamhet som ska utföra uppdraget och behovet hos dem som kommer att bo där. ”

Mer info om utformning och kostnad, se tidigare inlägg här.

Isabella Zeylon
styrelseledamot

Kalhygget: svar från Moderaterna

Svar från Moderaterna (via Fredrik Saweståhl) inkom 2018-05-30.

I korthet,

OM KALHYGGET:

 •  Skogspartiet mellan Grustagsvägen och villorna i Lindalen bevaras
 • På övrig mark föreslås multiidrottshall (för bl.a. friidrott) samt arbetsplatser (flytt av brandstationen och företag från andra områden i Tyresö, t.ex. från Siriusvägen).
 • Inga störande/bullrande verksamheter

OM LINDALEN:

 • Lindalen ska bevaras som villaområde
 • Ser gärna att Siriusvägens industriområde omvandlas till bostäder
 • Amaryllisparken bevaras och utvecklas (önskar förslag från föreningen)

OM KRETSLOPPSCENTRAL:

 • Petterboda måste utökas men detta tros göras bäst på nuvarande plats, flytt till kalhygget är ej prioritet.

Här finns svaret i sin helhet:
Svar Moderaterna 2018-05-30
Komplettering Moderaterna 2018-06-01

Skrivelsen:
Skrivelse ang kalhygget 20180529


 

Isabella Zeylon
styrelseledamot