Handläggning Stenkrossen

Handläggning av ärendet pågår fortfarande och det har inte varit uppe för beslut i miljö- och stadsbyggnadsnämnden ännu. Vi planerar att ta upp ärendet i oktobernämnden, men det kan bli så att vi måste skjuta på det längre. Vi kan i nuläget inte ge ett besked om det blir att verksamheten får starta med villkor eller om det blir ett förbud att påbörja verksamheten.

Med vänlig hälsning

Marit Lundell

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Nacka kommun, Miljöenheten