Engelska Plattläggare

Nu är det dags igen, Engelska plattläggare och asfaltsläggare har börjat knacka dörr för att få arbete.  Du skall EJ anlita asfaltsarbete eller plattarbete från ”firmor” som knackar dörr. Risken är mycket stor för att du som ”kund” utsätts för utpressning, hot eller betalar arbetet svart.