Grävning

Vattenfall gräver just nu längst med flera vägar. Framkomligheten på Törjesjövägen och Gränsvägen är mycket begränsad för tillfället. Skälet till grävningen är att säkerställa driftsäkerheten och öka kapaciteten.