Etikettarkiv: töresjövägen

Förnyelse av Bollmoravägen

bollmoravTyresö Kommun har vill utveckla Bollmoravägen. Man skriver:

”Tyresö växer och allt fler bor i kommunen – så även i Bollmora. För
närvarande pågår planering av cirka 4000 bostäder och verksamheter som exempelvis handel, förskola och service i Bollmora. Dessa utvecklingsprojekt påverkar framkomligheten för alla trafikslag i hela området. Utvecklingsprogrammet är en förstudie och ett arbetsmaterial för kommunens fortsatta arbete med vägens utbyggnad. Programmet syftar till att beskriva hur Bollmoravägen, sträckan, Njupkärrsvägen – Tyresövägen ska utvecklas och utformas för att det även framöver ska finnas en säker och god framkomlighet för alla
trafikslag.”

Lindalen påverkas främst av en rondell i korsningen Njupkärrsvägen/Töresjövägen. Föreningen har tagit del av utvecklingsprogrammet och kommer framföra önskemål om återinförande av busshållplats Töresjövägen i riktning mot Tyresö C.

korsning rondell njupkärrsv bollmorav

 

Läs kommunens förslag här: Bollmorav utvecklingsprogram

 

Isabella Zeylon
styrelseledamot

Ang genomgångsboende på Töresjövägen

Efter upprepade kontakter har styrelsen nu fått följande information från Socialförvaltningen och Fastighetsförvaltningen:

Byggstart: planeras till sensommar/höst 2018

Boende: ”De personer som är tänkt att bo där är personer som under en begränsad period ska kunna gå vidare till egna lägenheter med hjälp av boendestöd. Exakt hur länge var och en kommer  kommer att bo i lägenheterna är beroende på behov och individuella förutsättningar.”

Personal: ”Det är planerat för en baslägenhet för personal som kommer att ge insatser till de boende. Huruvida det är heltid eller deltidspersonal bestäms av den verksamhet som ska utföra uppdraget och behovet hos dem som kommer att bo där. ”

Mer info om utformning och kostnad, se tidigare inlägg här.

Isabella Zeylon
styrelseledamot

Genomgångsboende på Töresjövägen

På Töresjövägen 46-48 vid busshållplats Linblomsvägen (i riktning mot stan) planeras 16-18 genomgångslägenheter fördelade på ett tvåvåningshus och ett trevåningshus, till en kostnad om 45 miljoner kronor. Byggstart vår/sommar 2018 och beräknat att vara klart 14-16 månader senare.

Töresjövägen nybygge 1

DCB4D8FoB-1192-482B-930A-99DE235101B8

 

Citerat från kommunens skrivelse:

”Förslaget är 16 lägenheter fördelat på två byggnader. Beräknad byggstart våren/sommaren 2018, med en produktionstid på cirka 14-16 månader. Förslaget är inte detaljprojekterat men projektet är kostnadsberäknat till 45 miljoner kronor. Det ger en hyreskostnad på cirka 2,9 miljoner kronor/år.

Detta skulle innebära stora ekonomiska besparingar för Tyresö kommun då det möjliggör hemtagning av 16 personer som idag bor på externt inhyrda platser. En trolig besparing skulle bli cirka 3-4 miljoner kronor/år. Att inte bygga bostäderna enligt ovan innebär att Tyresö kommun även i fortsättningen kommer att ha mycket höga kostnader för institutionsvård som inte är direkt nödvändig.”

Läs hela utlåtandet: 10 Tjänsteskrivelse Genomgångsboende Töresjövägen 46-48

 

Isabella Zeylon
styrelseledamot

Busshållplats Töresjövägen

På årsmötet den 19 mars togs frågan om busshållplats Töresjövägen upp. Där finns två problem:

I riktning mot stan blir det en farlig trafiksituation när bussen står vid hållplatsen och bilar bakom kör om, över den heldragna mittlinjen. Styrelsen arbetar för att flytta in busshållplatsen så att den inte stör körfältet.

I riktning från stan tog man i somras bort busshållplatsen, enligt uppgift ska resonemanget ha varit att bussarna hade svårt att svänga vänster i korsningen Njupkärrsvägen/Bollmoravägen.  Nu har boende i Lindalen, arbetande i Bollmoras verksamhetsområde samt föräldrar och barn på förskolan Speldosan förlorat sin busshållplats. Styrelsen arbetar för att få tillbaka busshållplats Töresjövägen i riktning från stan.

Styrelsen har även lämnat in önskemål till kommunen om att komplettera med ett övergångsställe över Njupkärssvägen i anslutning till korsningen med Töresjövägen.

 

Isabella Zeylon
styrelseledamot