Verksamhetsberättelse för 2018

Verksamhetsberättelse för Lindalens Egnahemsförening verksamhetsåret 2018

Styrelsen har under året bestått av:

Christer Holmberg          Ordförande
Sven Kristoffersson         Vice Ordförande
Yvonne Lédel                    Sekreterare
Eva-Sundin Bäckström    Kassör
Isabella Zeylon                  Ledamot
Mathias Westerberg        Ledamot
P-O Petersson                   Suppleant
Lennart Eriksson               Suppleant
Jan-Olov Persson              Adjungerad

Revisorer har varit  Jan-Olov Hedman och Lena Petersson
Revisorssuppleanter har varit  Börje Johansson och Christer Sundin

Föreningen bestod vid årets slut av 195 medlemmar (hushåll).
Styrelsen har under året haft 8 protokollförda möten, ett årsmöte och ett höstmöte.

Årsmötet kompletterades med föredrag av Göran Magnusson och Allan Blomqvist med temat ” Tyresö förr ”.

Vid höstmötet med tema ” Trygghet och säkerhet ” föreläste kommunens brottsförebyggande strateg Ola Åkesson om brottssituationen och statistik. Företrädare för Nordea redogjorde för banksäkerhet och id-kapningar.

Den 3 juni arrangerade föreningen en familjedag vid Alby Friluftsgård. Medlemmar med familjer, barn och barnbarn inbjöds. Föreningen bjöd på grillad varmkorv och diverse drycker. Dessutom diverse aktiviteter för barn och tipspromenad. Erik Magnusson höll ett uppskattat föredrag om Tyresös historia. Ett välbesökt arrangemang i strålande sol.

Föreningen har under året i flera skrivelser till kommunen påpekat problemen med dels den indragna  (slopade) busshållplatsen vid Töresjövägen för bussar från Gullmarsplan, dels Töresjövägens hållplats in mot Gullmarsplan som ” ligger mitt i gatan ” .Styrelsen har även föreslagit förbättrade och delvis kompletterande bussförbindelser.

Vidare har skrivelse gått till centrumledningen i samband med att det nya misslyckade nya parkeringssystemet infördes.

Styrelsen har haft fortlöpande kontakter  med kommunen angående boende- och trafikfrågor såsom köp och planering av ”kalhygget ”, planerad byggnation på Töresjövägen samt med kommun och polis angående den vårdslösa bilkörning som tyvärr ökat i vårt närområde.

Tyresö 2019-03-15

Styrelsen för Lindalens Egnahemsförening

Lindalen-Loppis söndag 19 maj

Lindalen-Loppis!

Söndag 19 maj, kl 11-15

Snart är det dags för första upplagan av LINDALEN-LOPPIS! Alla medlemmar i Lindalens Egnahemsförening inbjuds att delta i områdets första megaloppis.

Ta chansen att sälja av nya och gamla prylar, kläder, fika m.m. på din uppfart/tomt. Inget krångel att ta sig iväg, hyra plats och bord etc.

 


En till två veckor innan loppisen kommer vi dela en karta på alla deltagande adresser på evenemangets facebooksida. Ett par dagar före loppisen kompletterar vi med en adresslista där man kan se vem som säljer vad.

Tipsa dina grannar, vänner och bekanta!

(OBS! Inställt vid riktigt dåligt väder)

/Loppiskommittén Isabella Zeylon, Lottie Stenfelt, Johanna Kimbratt

Kallelse till Årsmöte, tisdag 19 mars 2019

Kallelse till Lindalens Egnahemsförenings årsmöte, tisdag den 19 mars 2019 klockan 18.30 i Bollmoradalens kyrkas församlingssal. Föreningen bjuder på kaffe och kaka.

Härmed kallas föreningens medlemmar till ordinarie årsmöte.

Nya medlemmar har tillkommit och några tidigare medlemmar saknas i årets register. Vi hoppas att ni som tidigare varit medlemmar även i år känner att ni vill kvarstå i föreningen.  Att bli medlem görs enklast genom att inbetala årsavgiften 150 kr till plusgirokonto 447168-6 alternativt swisha till nr 1234134516 . Glöm inte att ange namn, adress och e-post.

Gästtalare direkt efter årsmötet är en aktuell och för oss alla intressant person. Vi kommer att få lyssna på kommunstyrelsens nya ordförande Anita Mattson (S). Frågan vi ställer till henne är ”Vart är vi på väg?”.

Dagordning för årsmötet:

§1      Mötets öppnande

§2      Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

§3      Val av protokolljusterare tillika rösträknare

§4      Fråga om kallelse skett i laga tid

§5      Fastställande av dagordning     

§6      Styrelsens verksamhetsberättelse

§7      Styrelsens ekonomiska rapport

§8      Revisorernas berättelse

§9      Fråga om ansvarsfrihet till styrelsen

§10    Styrelsens propositioner

§11    Behandling av inkomna motioner 

§12    Föreningens kassörspost

§13    Val av styrelse. Fyllnadsval av suppleant ett år, fyra ordinarie och en suppleant på två år.

§14    Val av revisorer och suppleanter

§15    Val av eventuella kommittéer

§16    Övriga frågor

§17    Avslutning

 

Välkommen!

Styrelsen för Lindalens Egnahemsförening