Etikettarkiv: genomgångsboende

Ang genomgångsboende på Töresjövägen

Efter upprepade kontakter har styrelsen nu fått följande information från Socialförvaltningen och Fastighetsförvaltningen:

Byggstart: planeras till sensommar/höst 2018

Boende: ”De personer som är tänkt att bo där är personer som under en begränsad period ska kunna gå vidare till egna lägenheter med hjälp av boendestöd. Exakt hur länge var och en kommer  kommer att bo i lägenheterna är beroende på behov och individuella förutsättningar.”

Personal: ”Det är planerat för en baslägenhet för personal som kommer att ge insatser till de boende. Huruvida det är heltid eller deltidspersonal bestäms av den verksamhet som ska utföra uppdraget och behovet hos dem som kommer att bo där. ”

Mer info om utformning och kostnad, se tidigare inlägg här.

Isabella Zeylon
styrelseledamot

Genomgångsboende på Töresjövägen

På Töresjövägen 46-48 vid busshållplats Linblomsvägen (i riktning mot stan) planeras 16-18 genomgångslägenheter fördelade på ett tvåvåningshus och ett trevåningshus, till en kostnad om 45 miljoner kronor. Byggstart vår/sommar 2018 och beräknat att vara klart 14-16 månader senare.

Töresjövägen nybygge 1

DCB4D8FoB-1192-482B-930A-99DE235101B8

 

Citerat från kommunens skrivelse:

”Förslaget är 16 lägenheter fördelat på två byggnader. Beräknad byggstart våren/sommaren 2018, med en produktionstid på cirka 14-16 månader. Förslaget är inte detaljprojekterat men projektet är kostnadsberäknat till 45 miljoner kronor. Det ger en hyreskostnad på cirka 2,9 miljoner kronor/år.

Detta skulle innebära stora ekonomiska besparingar för Tyresö kommun då det möjliggör hemtagning av 16 personer som idag bor på externt inhyrda platser. En trolig besparing skulle bli cirka 3-4 miljoner kronor/år. Att inte bygga bostäderna enligt ovan innebär att Tyresö kommun även i fortsättningen kommer att ha mycket höga kostnader för institutionsvård som inte är direkt nödvändig.”

Läs hela utlåtandet: 10 Tjänsteskrivelse Genomgångsboende Töresjövägen 46-48

 

Isabella Zeylon
styrelseledamot