Nobinas svar ang. kollektivtrafiken kring västra Lindalen

 

”Bussgruppen” som utnämnts av föreningsstyrelsen  har under 2014 tagit kontakt och haft dialog med Tyresö kommun, SL och den lokala trafikutövaren (Nobina) och framfört  boendes och medlemmarnas synpunkter och förbättringsförslag gällande kollektivtrafiken i vårt område.
Nobina och Tyresö Kommun har sammanträtt den 13 januari 2015 och tagit upp frågan och svarat om vad de kom fram till och vilka åtgärder de tänker föreslå.

Kort sammanfattat så är det två åtgärder de tänker föreslå/genomföra:

* att linje 840 stannar vid hållplatsen Antennvägen istället för Radiovägen

* utöka trafiken för linje 816 på dagtid och helger

Tyvärr så tänker inte de göra ngt åt huvudproblemet; att förbättra kollektivtrafiken och förkorta restiden mot Gullmarsplan/Stockholm under rusningstrafik, så det problemet förblir olöst.

 

Om synpunkter och förbättringsförslag från medlemmarna som ”bussgruppen” sammanställt kan du läsa här:  Synpunkter och förbättringsförslag gällande kollektivtrafiken kring västra Lindalen i Tyresö – till Nobina

Nobinas svar hittar du här:  Svar till Lindalens Egnahemsförening

 

Bussgruppen diskuterar nu tillsammans med föreningsstyrelsen  om, och isåfall hur vi ska agera vidare i den här frågan.

 

Eventuella synpunkter/förslag kring den här frågan skickas till ”bussgruppen” via mail till Zlatko Mitrovic (zlatko@kth.se)