Etikettarkiv: centerpartiet

Kalhygget: svar från Centerpartiet

Svar från Centerpartiet (via Anna Steele) inkom 2018-06-15.

I korthet,

OM KALHYGGET:

  •  Finns behov av mer mark i Tyresö så förvärvet är positivt
  •  ”Området bör utvecklas utefter kommunens behov”

OM LINDALEN:

  • Kalhyggets närhet till villorna gör att man behöver fundera på vilka verksamheter som kan komma ifråga.

OM KRETSLOPPSCENTRAL:

  • Bullrig och störande verksamhet med tung trafik och ”off” placering, Centerpartiet tycker inte att en kretsloppscentral bör placeras här.

Här finns svaret i sin helhet:
Svar Centerpartiet 2018-06-15

Skrivelsen:
Skrivelse ang kalhygget 20180529


 

Isabella Zeylon
styrelseledamot