Etikettarkiv: kristdemkraterna

Kalhygget: svar från Kristdemokraterna

Svar från Kristdemokraterna (via Anna Lund) inkom 2018-06-14.

I korthet,

OM KALHYGGET:

  • Vi diskuterar
  • Exempel kan vara gemensam idrottsanläggning med Nacka,

OM LINDALEN:

  • Alliansen satsar rejält på vägarna (för bilar, cyklar och gående) kommande mandatperiod, vilket även kommer att gynna Lindalen.

OM KRETSLOPPSCENTRAL:

  • Vill se en utredning med förslag på användningsområden. KD driver ej en idé om kretsloppscentral i dagsläget.

Här finns svaret i sin helhet:
Svar Kristdemokraterna 2018-06-14

Skrivelsen:
Skrivelse ang kalhygget 20180529


 

Isabella Zeylon
styrelseledamot