Etikettarkiv: moderaterna

Kalhygget: svar från Moderaterna

Svar från Moderaterna (via Fredrik Saweståhl) inkom 2018-05-30.

I korthet,

OM KALHYGGET:

  •  Skogspartiet mellan Grustagsvägen och villorna i Lindalen bevaras
  • På övrig mark föreslås multiidrottshall (för bl.a. friidrott) samt arbetsplatser (flytt av brandstationen och företag från andra områden i Tyresö, t.ex. från Siriusvägen).
  • Inga störande/bullrande verksamheter

OM LINDALEN:

  • Lindalen ska bevaras som villaområde
  • Ser gärna att Siriusvägens industriområde omvandlas till bostäder
  • Amaryllisparken bevaras och utvecklas (önskar förslag från föreningen)

OM KRETSLOPPSCENTRAL:

  • Petterboda måste utökas men detta tros göras bäst på nuvarande plats, flytt till kalhygget är ej prioritet.

Här finns svaret i sin helhet:
Svar Moderaterna 2018-05-30
Komplettering Moderaterna 2018-06-01

Skrivelsen:
Skrivelse ang kalhygget 20180529


 

Isabella Zeylon
styrelseledamot