Etikettarkiv: sverigedemokraterna

Kalhygget: svar från Sverigedemokraterna

Svar från Sverigedemokraterna (via Tony Björklund) inkom 2018-06-05.

OM KALHYGGET:

”Det har uppkommit flera förslag på vad kalhygget kan användas till. Ett par de förslag som finns är att bygga ett idrottens hus, ett E-sportcenter men även att färdigställa en infartsparkering.”

OM LINDALEN:

”Sverigedemokraterna har inte diskuterat Lindalen specifikt. I Tyresö ser vi som parti ett stort behov av trygghetsskapande åtgärder och välfungerande samhällsservice”


Här finns svaret i sin helhet: 

Svar Sverigedemokraterna 2018-06-05

Skrivelsen:
Skrivelse ang kalhygget 20180529Isabella Zeylon
styrelseledamot